ZBIORNIKI NA WODĘ I INNE PŁYNY

ZBIORNIKI DO PRZECHOWYWANIA SUBSTANCJI CIEKŁYCH

Zbiorniki to część naszej produkcji, które wykonujemy najczęściej na zamówienie. Wszystkie zbiorniki wykonane są z tworzywa, polipropylenu PP lub polietylenu PE. Realizujemy również zamówienia na nietypowe zbiorniki o różnej wytrzymałości oraz różnym przeznaczeniu , jako zbiorniki  wolnostojące i z możliwością umieszczania w ziemi.

Przykłady wykonywanych zbiorników:

– do wody

– do wody pitnej

– dla galwanizerni

– jako wypełnienia zbiorników betonowych np. oczyszczalni ścieków

– z przeznaczeniem na baseny i jako wypełnienia

– do związków chemicznych

– na paliwa

– do przechowywania substancji ropopochodnych

– cieczy żrących

oraz inne zbiorniki o nietypowych wymiarach oraz przeznaczen

ZBIORNIKI RÓŻNEGO PRZEZNACZENIA

Zbiorniki to część naszej produkcji , które wykonujemy najczęściej na zamówienie. Wszystkie zbiorniki wykonane są z tworzywa , polipropylenu PP lub polietylenu PE. Realizujemy również zamówienia na nietypowe zbiorniki o różnej wytrzymałości oraz różnym przeznaczeniu , jako zbiorniki  wolnostojace i z możliwością umieszczania w ziemi.

Przykłady wykonywanych zbiorników:

– do wody

– do wody pitnej

– dla galwanizerni

– jako wypełnienia zbiorników betonowych np. oczyszczalni ścieków

– z przeznaczeniem na baseny i jako wypełnienia

– do związków chemicznych

– na paliwa

– do przechowywania substancji ropopochodnych

– cieczy żrących

oraz inne zbiorniki o nietypowych wymiarach oraz przeznaczen

ZBIORNIKI PP/PE

Zbiornik na płyny z polipropylenu lub polietylenu

ZBIORNIK DUŻY WOLNOSTOJĄCY

Duży zbiornik na wodę, paliwa i inne substancje

STUDNIE WODOMIERZOWE

Przedstawiamy poniżej studzienki wodomierzowe typu Aqua Prog w dwóch wersjach. Wersja szczelna studzienki AquaProg (zdj.3) o wymiarach 1000 x 1600 mm. Zdjęcia 1 i 2 przedstawiają studzienki wodomierzowe AquaProg wykonane z myślą wykorzystania temperatury ziemi w celu ogrzewania zegara w okresach zimowych. Studzienki te produkowane są w wymiarach 1000mm , 1200mm , 1400mm. Wszystkie studzienki mogą być realizowane jako studnie uzbrojone lub bez uzbrojenia. Możemy wykonać również studnie wodomierzowe wg projektu lub na zamówienie wg wytycznych. Dostosowujemy się do wymagań klienta.

Studzienka wodomierzowa Aqua Prog – graficzne przedstawienie konstrukcji studzienki. Wersja nieszczelna (bez dna) , przewidziana do montażu w miejscach o wysokim poziomie wód gruntowych. 

Zdjęcie studzienki wodomierzowej typu AquqProg przedstawionej na zdjęciu z lewej strony

Studnia wodomierzowa

Wersja szczelna studzienki wodomierzowej typu Aqua Prog. Studzienka uniwersalna w pełni wyposażona

STUDNIE KANALIZACYJNE

Studzienki kanalizacyjne EKOPROG są wykonane z polietylenu. Mogą być stosowane w pasach drogowych pod warunkiem właściwgo ich osadzenia. Studzienka jest tak pomyślana , aby można podłączyć rury różnych producentów o różnych średnicach. Wysokość studzienek również jest dostosowywana zgodnie z zamówieniem do głębokości rurociagu.

Proponujemy studzienki wodomierzowe różnej wielkości od 1000 mm wysokości do 1600 mm. Studzienki w wymiarach 1000mm , 1200mm , 1400mm , 1600mm sprzedajemy jako studnie uzbrojone w aramaturę lub bez uzbrojenia. Wykonujemy również studnie wodomierzowe na zamówienie , jeżeli zachodzi konieczność zastosowania studzienek o innych wymiarach niż wyżej zaproponowane.

Close Menu

Zadzwoń!