Ekologia i zrównoważony rozwój

Dlaczego śmierdzi z oczyszczalni biologicznej?

Czystość powietrza i brak nieprzyjemnych zapachów to nieodłączne atrybuty komfortowego życia. Dlatego kiedy w otoczeniu pojawia się odór, naturalną reakcją jest poszukiwanie jego źródła. Oczyszczalnie biologiczne, choć z założenia mają za zadanie przetwarzać ścieki i poprawiać stan środowiska naturalnego, bywają niespodziewanie kojarzone właśnie z nieprzyjemnymi zapachami. Zrozumienie przyczyn takich zjawisk jest kluczem do ich eliminacji i tego właśnie tematu chcemy się dziś przyjąć.

Nasza podróż do świata oczyszczalni biologicznych pozwoli odkryć, że za nieprzyjemnym zapachem mogą stać różnorodne przyczyny – od tych technicznych, jak niewłaściwa instalacja odpowietrzająca, po biologiczne, tj. obumieranie flory bakteryjnej, która jest niezbędna w procesie oczyszczania. Zastanowimy się razem, jakie kroki możemy podjąć, aby zapobiec nieprzyjemnym odorom i zapewnić ciągłość efektywnego działania oczyszczalni, jak również czego powinniśmy unikać, by nie zakłócić naturalnych procesów biodegradacji znajdujących się w ściekach.

Działanie oczyszczalni biologicznych jest skomplikowanym procesem, wymagającym nie tylko precyzji technicznej, ale i zrozumienia żywych procesów, które są jego fundamentem. Dlatego też, ważne jest zrozumienie, w jaki sposób bakterie aerobowe i anaerobowe przyczyniają się do zachowania czystości ścieków i które z czynników mają wpływ na efektywność ich pracy. Podjęcie skutecznych działań w przypadku wystąpienia nieprzyjemnych zapachów, jak i odpowiednie eksploatacja i konserwacja oczyszczalni, są gwarancją uniknięcia problemów w przyszłości.

Ten artykuł został napisany, by dostarczyć praktycznych informacji i porad, które pomogą zarówno użytkownikom domowych oczyszczalni biologicznych, jak i tym, którzy na co dzień zajmują się profesjonalnym utrzymaniem większych systemów. Niezależnie od tego, czy już borykasz się z problemem niepożądanych zapachów, czy też dopiero planujesz instalację oczyszczalni, zdobyta tutaj wiedza umożliwi Ci skuteczne działanie i utrzymanie czystego i przyjaznego otoczenia.

Przyczyny nieprzyjemnych zapachów z oczyszczalni

Przytłaczające aromaty wydobywające się z oczyszczalni biologicznych często przyciągają uwagę zarówno użytkowników, jak i osób z otoczenia. Zrozumienie pochodzenia tych nieprzyjemnych zapachów jest pierwszym krokiem do rozwiązania problemu. Powody mogą być różnorodne, jednak najczęściej wskazuje się na dwa podstawowe czynniki.

Niewłaściwa instalacja odpowietrzająca bezpośrednio wpływa na skuteczność procesów biologicznych zachodzących w oczyszczalni. Jeżeli system odpowietrzania nie funkcjonuje prawidłowo, dochodzi do gromadzenia się gazów, które powinny być na bieżąco usuwane z komór fermentacyjnych. Zbyt niskie wywietrzniki mogą powodować rozprzestrzenianie się zapachów na otaczający teren, a niewystarczająca izolacja rur odpowietrzających – do wnętrz budynków.

Obumieranie flory bakteryjnej to drugi istotny aspekt. Bakterie są niewidocznymi, a jednak niezastąpionymi pracownikami oczyszczalni. Ich zadaniem jest rozkładanie organicznych zanieczyszczeń w ściekach. Gdy przez użycie nadmiernych ilości środków chemicznych lub niewłaściwe odpady trafiające do kanalizacji zaburzone są warunki ich życia, procesy te stają się mniej efektywne lub ulegają zahamowaniu. W rezultacie generowane są gazowe produkty rozkładu beztlenowego, które często charakteryzują się ostrym, nieprzyjemnym zapachem.

Skuteczna walka z niechcianymi odorami wymaga holistycznego podejścia do zarządzania oczyszczalnią oraz świadomości ekologicznej użytkowników. Zrozumienie i właściwe reagowanie na powyższe aspekty to klucz do utrzymania oczyszczalni w harmonii z naturą i otoczeniem.

Niewłaściwa instalacja odpowietrzająca

Niewłaściwa instalacja odpowietrzająca to jeden z głównych czynników, który może przyczyniać się do emisji nieprzyjemnych zapachów z oczyszczalni ścieków. Aby system odpowietrzający spełniał swoje zadanie, musi zostać zaprojektowany i wykonany zgodnie z określonymi normami oraz z uwzględnieniem specyficznych potrzeb danej oczyszczalni.

Prawidłowo działające odpowietrzenie ma za zadanie usuwanie gazów fermentacyjnych i innych substancji zapachowych, które są naturalnym produktem przetwarzania ścieków. Zaniedbania w projektowaniu mogą prowadzić do niedostatecznego odprowadzania tych gazów, skutkując ich gromadzeniem się i uwalnianiem w niepożądanych miejscach.

Wadliwie zaprojektowany lub wykonany system odpowietrzania może charakteryzować się:

 • zbyt małą średnicą rur odpowietrzających, uniemożliwiającą efektywny przepływ gazów,
 • nieprawidłowym rozmieszczeniem punktów odpowietrzających, co prowadzi do tworzenia się „martwych stref”, w których gazy nie są skutecznie usuwane,
 • użyciem materiałów niewystarczająco odpornych na działanie agresywnych substancji chemicznych znajdujących się w gazach,
 • brakiem odpowiednich filtrów lub ich niewłaściwą konserwacją, co obniża skuteczność neutralizowania zapachów.

Wnioskując, każdy element instalacji odpowietrzającej ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia odpowiedniej jakości powietrza wokół oczyszczalni ścieków. Regularna kontrola oraz bieżące naprawy i modyfikacje systemu są niezbędne, aby unikać problemów z nieprzyjemnymi zapachami i zapewnić jego niezawodność i efektywność.

Obumieranie flory bakteryjnej

W każdej oczyszczalni biologicznej kluczową rolę odgrywa rozwinięty i zdrowy mikrobiom. To właśnie bakterie są odpowiedzialne za rozkład zanieczyszczeń organicznych w procesie oczyszczania ścieków. Kiedy mówimy o obumieraniu flory bakteryjnej, skupiamy się na zjawisku, które skutecznie hamuje naturalne procesy biodegradacji, prowadząc do przerwania efektywnego działania systemu. Przyczyny tego stanu rzeczy mogą być wieloaspektowe.

Po pierwsze, niekorzystny wpływ mają środki chemiczne, które trafiają do ścieków, takie jak silne detergenty, środki dezynfekujące, a także antybiotyki. Te substancje mogą zaburzać równowagę biologiczną, powodując dezintegrację populacji mikroorganizmów. To z kolei prowadzi do gromadzenia się nieoczyszczonych ścieków i emisji zapachów siarkowodoru oraz innych lotnych produktów rozkładu.

Po drugie, znaczenie może mieć również temperatura oraz wartość pH ścieków. Skrajne warunki termiczne lub chemiczne są niekorzystne dla bakterii, co skutkuje ich obumieraniem i zakłóceniem procesów rozkładu. Natomiast niewłaściwe gospodarowanie odpadami, w tym niewyselekcjonowane frakcje, które nie powinny trafiać do oczyszczalni, takie jak tłuszcze czy oleje, mogą tworzyć warstwę izolującą, utrudniającą dotlenienie i biologiczną aktywność mikrobów.

Konsekwencją takich zaniedbań jest wytwarzanie substancji zapachowych, które są oznaką niepoprawnego funkcjonowania ekosystemu oczyszczalni. Warto więc zadbać o regularne monitorowanie jakości ścieków wstępnych oraz kontrolę nad substancjami, które wprowadzane są do systemu, aby zapewnić nie tylko brak nieprzyjemnych zapachów, ale również optymalne funkcjonowanie całej instalacji.

Zapobieganie powstawaniu nieprzyjemnych zapachów

Aby uniknąć problemu nieprzyjemnych zapachów, które mogą wydobywać się z oczyszczalni biologicznej, konieczne jest podjęcie odpowiednich kroków zapobiegawczych. Skupienie się na dwóch kluczowych aspektach - poprawnym napowietrzaniu ścieków oraz unikaniu różnych substancji, które mogą negatywnie wpływać na mikroflorę, pozwoli na efektywną kontrolę i utrzymanie świeżego powietrza wokół instalacji oczyszczającej.

W pierwszej kolejności należy zadbać o właściwe warunki aeracji, ponieważ to właśnie obecność tlenu jest warunkiem koniecznym do rozwoju i aktywności bakterii aerobowych. One są odpowiedzialne za biologiczne przetwarzanie składników organicznych w procesie oczyszczania ścieków. Zapewniając odpowiednie napowietrzanie, dajemy bakteriom możliwość działania w optymalnych warunkach, co z kolei pozwala na utrzymanie równowagi w oczyszczalni i eliminację niechcianych odórów.

Kolejnym ważnym aspektem jest unikanie używania środków bakteriobójczych. Chociaż często wydają się one być dobrym rozwiązaniem dla domowego użytku, w rzeczywistości mogą zaburzać procesy oczyszczania, wprowadzając do systemu toksyczne substancje. Ich negatywny wpływ na mikroorganizmy jest znaczący – mogą one doprowadzać do zahamowania rozkładu nieczystości, co w konsekwencji inicjuje nieprzyjemne zapachy z oczyszczalni.

Ostatni, ale nie mniej istotny element to kontrola nad ilością tłuszczów, które są wprowadzane do oczyszczalni. Tłuszcze mogą stanowić barierę, utrudniającą dostęp tlenu do bakterii, co z kolei może prowadzić do zahamowania procesów biodegradacji. Dlatego kluczowe jest, aby zwracać uwagę na to, co trafia do naszego odpływu, i w razie konieczności stosować specjalne preparaty rozkładające tłuszcz, które są bezpieczne dla oczyszczalni biologicznej.

Podsumowując, utrzymanie odpowiedniej jakości powietrza w pobliżu oczyszczalni biologicznej wymaga skupienia na kluczowych elementach takich jak napowietrzanie oraz ochrona środowiska mikroorganizmów przed szkodliwymi substancjami. Dzięki przestrzeganiu tych zasad możliwe jest skuteczne zapobieganie powstawaniu nieprzyjemnych zapachów, co gwarantuje wolność od odórów i harmonię ze środowiskiem naturalnym.

Poprawne napowietrzanie ścieków

Proces napowietrzania ścieków pełni kluczową rolę w utrzymaniu odpowiedniej jakości systemu oczyszczania ścieków. Jest to metoda polegająca na dostarczaniu powietrza do bioreaktora z osadem czynnym, co jest niezbędne dla prawidłowej pracy mikroorganizmów rozkładających zanieczyszczenia organiczne. Poprzez obecność tlenu drobnoustroje w osadzie aktywnie przetwarzają substancje niepożądane, przyczyniając się do eliminacji nieprzyjemnych zapachów, które mogą być generowane przez gnilne procesy beztlenowe.

Właściwe napowietrzenie wpływa na poprawę efektywności procesów biochemicznych oraz stabilność funkcjonowania oczyszczalni. Ważny jest zarówno odpowiedni dobór technologii napowietrzania, jak i kontrolowanie parametrów pracy systemu. Do rozpowszechnionych metod napowietrzania należą systemy napowietrzania powierzchniowego oraz napowietrzanie za pomocą dyfuzorów. Każdy z tych systemów charakteryzuje się różnymi efektywnościami utleniania i może być dobrane z uwzględnieniem specyfiki danego obiektu.

Regularne monitorowanie procesu napowietrzania oraz utrzymanie czystości komponentów systemu, takich jak pompy, dyfuzory czy mieszadła, jest niezbędne dla zachowania wysokiej jakości oczyszczania ścieków. Niewystarczające lub nieprawidłowo zarządzane napowietrzanie może prowadzić do obniżenia efektywności oczyszczalni i powstawania odorów. Dlatego też, dbałość o detale takie jak prawidłowe rozmieszczenie dyfuzorów, zapewnienie homogenicznego rozprowadzenia tlenu, jak również dostosowanie intensywności napowietrzania do obciążenia oczyszczalni, są istotnymi aspektami dla efektywności całego procesu oczyszczania.

Unikanie środków bakteriobójczych i ograniczenie tłuszczów

Regularne czynności utrzymaniowe oraz odpowiednia eksploatacja domowych jak i przemysłowych systemów oczyszczania ścieków mają kluczowe znaczenie dla zachowania ich wydajności i skuteczności. Jednym z najważniejszych aspektów jest unikanie używania środków bakteriobójczych, które choć skuteczne w zwalczaniu drobnoustrojów w środowisku domowym, mogą negatywnie oddziaływać na mikrobiologiczną równowagę oczyszczalni biologicznej.

Środki dezynfekujące takie jak wybielacze zawierające chlor, czy silne antyseptyki mogą zaburzać proces oczyszczania przez eliminowanie aktywnej biomasy bakteryjnej, co jest niepożądane w kontekście prawidłowego funkcjonowania instalacji. Wprowadzenie takich substancji do systemu w nadmiernych ilościach może prowadzić do obumarcia flory bakteryjnej i tym samym do akumulacji oraz fermentacji ścieków, generując intensywne zapachy.

Redukcja tłuszczów w ściekach jest kolejnym aspektem mającym wpływ na ograniczenie emisji nieprzyjemnych zapachów. Tłuszcze roślinne i zwierzęce, dostając się do oczyszczalni, mogą tworzyć na powierzchni ścieków zacieki lub grube warstwy. Te z kolei utrudniają wymianę gazową, a co za tym idzie – dostęp tlenu niezbędny dla procesów biologicznych. Efektem może być powolne działanie oczyszczalni, a nawet procesy gnilne, które są główną przyczyną nieprzyjemnych zapachów.

Zastosowanie się do tych zasad wymaga dyscypliny i świadomości zarówno w codziennym użytkowaniu jak również w konserwacji oczyszczalni. Proste działania, takie jak stosowanie preparatów przyjaznych dla szamb i oczyszczalni biologicznych oraz unikanie wylewania nadmiaru olejów i tłuszczów do kanalizacji, mogą przyczynić się do utrzymania optymalnych warunków pracy bakterii i zapobiegać problemowi nieprzyjemnych zapachów.

Co robić, gdy oczyszczalnia wydziela nieprzyjemny zapach?

Kiedy z oczyszczalni biologicznej wydobywają się nieprzyjemne zapachy, może to być znak, że wymaga ona interwencji. Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie oczyszczalni i eliminację odórów, należy podjąć określone kroki.

Wezwanie serwisu oczyszczalni jest podstawową reakcją na występowanie problemów z nieprzyjemnym zapachem. Profesjonalny serwis może szybko zdiagnozować przyczynę problemu. Specjaliści sprawdzą, czy system odpowietrzający jest prawidłowo zainstalowany i czy nie doszło do zapchania przewodów. Ponadto, mogą ocenić stan flory bakteryjnej oraz dostosować parametry pracy urządzeń w taki sposób, aby przywrócić oczyszczalni optymalne warunki do jej działania.

Poza interwencją serwisową kluczową rolę odgrywa również przewodnik dotyczący eksploatacji oczyszczalni zgodnie z instrukcją. Przestrzeganie wytycznych producenta umożliwia utrzymanie optymalnych warunków pracy mikroorganizmów odpowiedzialnych za proces biologicznego oczyszczania ścieków. Równie ważne jest regularne czyszczenie składników oczyszczalni, ewentualnie dostosowanie diety bakterii przy użyciu specjalistycznych preparatów wspomagających ich działanie.

Postępowanie zgodne z punktami serwisowymi i zaleceniami eksploatacyjnymi to gwarancja utrzymania efektywności oczyszczalni oraz komfortu życia jej użytkowników, jak i ochrony środowiska naturalnego.

Wezwanie do serwisu oczyszczalni

Gdy oczyszczalnia ścieków wydziela nieprzyjemny zapach, istotnym krokiem jest wezwanie wykwalifikowanego serwisu. Postępując zgodnie z zaleceniami producenta, regularna kontrola i przegląd techniczny urządzeń są kluczowe dla ich właściwego funkcjonowania. Profesjonalny serwisant poprowadzi proces diagnostyczny, aby ustalić przyczynę niepożądanego zapachu, która może być związana z niewłaściwym działaniem, jakimś uszkodzeniem lub awarią systemu.

Podczas wizyty specjalista powinien dokonać szczegółowego przeglądu kluczowych elementów oczyszczalni, takich jak:

 • zasobniki i komory fermentacyjne,
 • systemy wentylacyjne,
 • pompy,
 • przewody doprowadzające powietrze,
 • moduły biofiltrowe.

Jeżeli zostaną wykryte jakiekolwiek nieprawidłowości, serwisant powinien przedstawić plan naprawczy wraz z dokładną wyceną. Należy pamiętać, że wczesne wykrycie problemu może ograniczyć ryzyko bardziej poważnych awarii i nieplanowanych kosztów. Ponadto, coroczna inspekcja oczyszczalni i wykonywanie zalecanych serwisów jest często warunkiem utrzymania gwarancji producenta.

Przewodnik dotyczący eksploatacji oczyszczalni zgodnie z instrukcją

Aby oczyszczalnia biologiczna pracowała efektywnie i nie wydzielała nieprzyjemnego zapachu, konieczne jest przestrzeganie zaleceń producenta zawartych w instrukcji eksploatacji. Poniżej przedstawiamy kluczowe kroki, które powinieneś podjąć, aby właściwie obsługiwać oczyszczalnię.

 1. Regularne przeglądy techniczne: Zgodnie z instrukcją, większość oczyszczalni wymaga przeprowadzenia inspekcji technicznej co najmniej raz w roku. Ta czynność pomaga wykryć ewentualne usterki i zapobiec ich eskalacji.
 2. Odpowiednia utylizacja odpadów: Unikaj wrzucania do kanalizacji substancji, które mogą zakłócić pracę mikroorganizmów, takich jak chemikalia gospodarstwa domowego, farby, rozpuszczalniki czy tłuszcze.
 3. Czyszczenie i konserwacja: Regularnie usuwaj nagromadzone osady i inne odpady, które mogą osadzać się i zatykać system. Zwróć uwagę na wymogi dotyczące czyszczenia filtrów, jeśli takie są zainstalowane.
 4. Kontrola i uzupełnianie flory bakteryjnej: Śledź stan mikroorganizmów i w razie konieczności stosuj specjalne preparaty, które pomogą uzupełnić niezbędne bakterie do procesu biologicznego rozkładu ścieków.
 5. Zachowanie odpowiedniego pH: Optymalne warunki dla pracy bakterii często wymagają utrzymania określonego poziomu kwasowości. Regularne testy i dostosowanie pH są ważne dla zapewnienia skutecznego oczyszczania.
 6. Zapobieganie przeciążeniom: Upewnij się, że ilość odprowadzanych ścieków nie przekracza wydajności oczyszczalni. Przeciążenie systemu może doprowadzić do niedostatecznej pracy i emisji nieprzyjemnych zapachów.

Zastosowanie się do powyższych zaleceń ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia długoletniej i bezproblemowej pracy oczyszczalni biologicznej, przy jednoczesnym zachowaniu komfortu bez zbędnych nieprzyjemnych zapachów.

Zrozumienie procesów biologicznych

Przyglądając się działaniu oczyszczalni biologicznej, kluczowe jest zrozumienie procesów biologicznych, które stoją u podstaw efektywnej pracy systemu. Zadaniem oczyszczalni jest przetworzenie ścieków tak, aby mogły być one bezpiecznie zwrócone do środowiska naturalnego. To wymaga szczegółowej wiedzy na temat interakcji zachodzących między mikroorganizmami a substancjami znajdującymi się w ściekach.

Procesy tlenowe i beztlenowe odgrywają w tym aspekcie fundamentalną rolę. Procesy tlenowe, które wymagają obecności tlenu, są odpowiedzialne za rozkładanie organicznych zanieczyszczeń za pomocą bakterii aerobowych. Są to procesy, które generalnie nie generują nieprzyjemnych zapachów. Z kolei procesy beztlenowe, zachodzące w warunkach niedostatku tlenu, prowadzone są przez bakterie anaerobowe i często wiążą się z produkcją gazów takich jak siarkowodór, które charakteryzują się bardzo nieprzyjemnym zapachem.

Bakterie w oczyszczalniach biologicznych są siłą napędową procesu oczyszczania. To one poprzez swoją aktywność przekształcają substancje szkodliwe w formy mniej szkodliwe lub całkowicie neutralne dla środowiska. Właściwe środowisko dla tych drobnoustrojów, które zależy od stabilnych warunków takich jak pH, temperatura i dostępność składników odżywczych, jest zatem kluczowe dla funkcjonowania całej oczyszczalni. To skomplikowane równanie, w którym każdy element jest ze sobą powiązany, a jego zakłócenie może prowadzić do emisji niepożądanych zapachów, stąd konieczność głębszego zrozumienia tych mechanizmów przez operatorów oczyszczalni.

Różnica między procesami tlenowymi a beztlenowymi

Zrozumienie różnic między procesami tlenowymi a beztlenowymi jest kluczowe dla poznania komórkowego metabolizmu. Procesy te odgrywają centralną rolę w pozyskiwaniu energii przez organizmy żywe. O ile procesy tlenowe wymagają obecności tlenu, o tyle procesy beztlenowe zachodzą bez jego udziału.

Procesy tlenowe, znane również jako oddychanie tlenowe, obejmują serię reakcji chemicznych, w których związki organiczne są rozkładane z udziałem tlenu, co prowadzi do produkcji ATP (adenozynotrifosforanu), najważniejszej molekuły gospodarki energetycznej komórki. Tlen jest końcowym akceptorem elektronów w łańcuchu transportu elektronów, a efektem tej serii reakcji jest wytwarzanie wody.

Przykładem procesu tlenowego jest fosforylacja oksydacyjna, zachodząca w mitochondriach eukariotycznej komórki. W procesie tym energia, uwalniana podczas przemian metabolicznych, jest wykorzystywana do produkcji ATP z ADP i nieorganicznej soli fosforanowej. To właśnie oddychanie tlenowe pozwala na osiągnięcie największej wydajności energetycznej.

Procesy beztlenowe, nazywane także fermentacją, to reakcje, w których energia jest wytwarzana bez udziału tlenu. Charakterystyczną cechą fermentacji jest niedokończona oksydacja substratów, co prowadzi do akumulacji produktów pośrednich. W przeciwieństwie do oddychania tlenowego, fermentacja produkuje mniejsze ilości ATP, ponieważ końcowymi akceptorami elektronów są związki organiczne, takie jak kwas mlekowy lub alkohol etylowy.

Fermentacja mlekowa, która jest odpowiedzialna za powstawanie mleka kwaśnego czy zmęczenie mięśniowe, to przykład procesu beztlenowego. Innym jest fermentacja alkoholowa, wykorzystywana w przemyśle spożywczym do produkcji piwa i wina. W obydwu typach fermentacji, ze względu na brak tlenu, energia uzyskiwana z rozkładu glukozy jest znacznie niższa niż w procesach tlenowych.

Rozumienie tych dwóch procesów jest istotne nie tylko w biologicznych aspektach życia komórki, ale również w kontekście przemysłowym, na przykład w biotechnologii, gdzie różne metody fermentacji są wykorzystywane do wytwarzania szerokiej gamy produktów.

Rola bakterii w oczyszczalniach biologicznych

Bakterie pełnią fundamentalną funkcję w ekosystemie oczyszczalni biologicznych. To dzięki nim możliwy jest rozkład zawartości organicznej ścieków na związki bardziej przyjazne dla środowiska. Praca tych mikroorganizmów opiera się przede wszystkim na dwóch procesach: aerobowym i anaerobowym.

Proces aerobowy wymaga dostępu do tlenu, a aktywność bakterii aerobowych skoncentrowana jest na mineralizacji substancji organicznych przez medium tlenowe, co prowadzi do powstawania związków nieorganicznych takich jak dwutlenek węgla i woda, poprzez rozbicie bardziej skomplikowanych związków organicznych. To one sprawiają, że oczyszczalnia funkcjonuje bez emisji uciążliwych zapachów, a proces ten jest wysoce efektywny przy dostatecznej ilości tlenu.

Z kolei bakterie anaerobowe działają bez dostępu do tlenu i odpowiedzialne są za fermentację metanową, aczkolwiek ich działanie często prowadzi do wydzielania gazu siarkowodorowego, który jest głównym sprawcą nieprzyjemnych zapachów. W optymalnych warunkach bakterie te potrafią jednak efektywnie przekształcać substancje organiczne w metan i dwutlenek węgla, co również jest korzystne dla środowiska.

Środowisko życia tych mikroorganizmów wymaga utrzymania odpowiednich warunków – stabilne pH, kontrolowana temperatura oraz dostępność składników odżywczych są konieczne dla utrzymania zrównoważonej pracy bakterii. Wszelkie zaburzenia mogą prowadzić do spadku efektywności bakterii, a nawet do ich obumierania, co natychmiast odbija się na całym systemie oczyszczania, łącznie z powrotem problemu nieprzyjemnych zapachów. Dlatego właśnie ważna jest regularna kontrola parametrów tych czynników życiowych, aby uniknąć potencjalnych dysfunkcji instalacji.

Najnowsze